Bu skandal durum, gıda güvensizliğinin ve sürdürülebilirlik krizinin derinliğini gözler önüne seriyor.

2022'de 1,05 Milyar Ton Gıda Atığı Oluştu

UNEP'in "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde yayımladığı Gıda İsrafı Endeksi 2024 Raporu'na göre, 2022'de dünya genelinde 1,05 milyar ton gıda atığı oluştu. Bu, kişi başına 132 kilogram ve tüketilen tüm gıdanın beşte biri anlamına geliyor.

Açlık ve Gıda İsrafı Bir Arada

Dünyanın 3'te 1'i gıda güvensizliği yaşarken ve milyonlarca insan açlık çekerken, her gün 1 milyardan fazla öğünün çöpe atılması kabul edilemez bir durum. Gıda israfı, sadece ahlaki açıdan değil, ekonomik ve çevresel açıdan da büyük bir problem oluşturuyor.

Sera Gazı Salınımı Havacılığın 5 Katı

Gıda israfı, yıllık sera gazı salımının yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bu oran, havacılık sektörünün salımından 5 kat daha fazla. İsraf edilen gıdanın ekonomik değeri ise 1 trilyon doları buluyor.

UNEP'ten Ülkelere Çağrı

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyagenelinde gıda israfı bu şekilde devam ederse, milyonlarca insan aç kalacak." dedi. Gıda israfının iklim ve çevreyi de olumsuz etkilediğini vurgulayan Andersen, ülkeleri israfın önüne geçilmesi için acil adımlar atmaya çağırdı.

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Çevre Programı, UNEP, Gıda İsrafı Endeksi 2024, gıda israfı, açlık, gıda güvensizliği, sera gazı salınımı, sürdürülebilirlik, Inger Andersen.