Proje kapsamında Bursa’nın ardından, Ankara ve İstanbul’da ‘Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Kümesi Tanıtımı ve Kümeler Arası İş Birliği Geliştirme Etkinliği’ düzenlendi. Etkinlikte, sektörel eğilimler, Ar-Ge ve inovasyon olanakları, çalışma alanları ve işbirliği konuları ulusal ve uluslararası paydaşlarla birlikte ele alındı.

BUTEXCOMP Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Projedeki en önemli hedefimiz olan tasarım, modelleme ve prototip üretim, test ve analiz hizmetlerinin sunulduğu yüksek teknolojili makine parkını BUTEKOM’da hayata geçirerek faaliyetlerimize başladık. Aynı zamanda kompozit malzeme ve teknik tekstil sektörlerinde tam entegre bir inovasyon kümesinin oluşturulması için çalışmalar da tamamlandı. BUTEXCOMP ile büyük ilerlemeler kaydederek, hedeflediğimiz çıktıların yaklaşık yüzde 90’ına ulaşmış durumdayız.” açıklamasını yaptı.

“İŞLETMELERİMİZ YENİLİKÇİ VE VERİMLİ OLMAK ZORUNDA”

Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Hızla artan rekabet ortamı ve gelişen teknoloji, küresel ticaretin değişen kuralları, işletmelerimizi daha yenilikçi ve daha verimli olmaya zorlamaktadır. Sadece firmalar arası iş birlikleri ile değil, kümeler arası iş birlikleri ile yola devam etme zorunluluğu oluşmuştur. Bu nedenle projemizi ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerini sağlayacak bir platform konumuna taşımak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRLERİMİZE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

BUTEKOM bünyesinde ve BUTEXCOMP kapsamında oluşturulan ‘Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil İnovasyon Küme’ etkinliği için Ankara ve İstanbul’da ayrı ayrı düzenlenen çalıştaylara sektörel paydaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği değerlendiren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Etkin ve rekabetçi bir kuruluş olarak amacımız, sürdürülebilir büyüme, katma değerli üretim ve sosyal sorumluluk çalışmalarının geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, hizmet verdiğimiz sektörlerdeki firmaların iş süreçlerini kolaylaştırarak, ürün kalitelerini iyileştirmek, uluslararası rekabet yetkinliklerini artırmak, yeşil dönüşüm ve inovasyona dayalı üretim süreçlerine geçişlerini desteklemek ve dijital dönüşüm yolculuklarında sektörlerimize rehberlik etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. BUTEXCOMP kapsamında kurduğumuz üretim merkezimiz de hem firmalarımız hem de ülke ekonomimiz adına büyük katkılar sağlayacak önemli bir yatırımdır.” şeklinde konuştu.

BUTEXCOMP yetkilileri İstanbul ve Ankara’da düzenlenen etkinliklerde projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi. Etkinliklerde ayrıca Belçika’da bulunan Tekstil ve Hazır Giyimin Geleceği İçin Avrupa Teknoloji Platformu’nun (The European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing) Genel Sekreteri Walter Lutz ve Proje Müdürü Judith Bosch ile Almanya’da faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Plastikler Federasyonu Platformu (Federation of Reinforced Plastics) İş Geliştirme Müdürü Volker Mathes ile video konferans yoluyla, sektörel eğilimler, çalışma alanları ve iş birliği olanakları da değerlendirildi.