Güçlü Türkiye için güçlü dış politika, bunun için de güçlü ordunun gerektiğini belirten devlet, yerli savunma sanayinin geliştirilmesine büyük önem veriyor. Kendi silahını yapan ve teknolojisini üreten ülkemiz, artık birçok ihtiyacını yabancı ülkelerden değil, kendi sanayisinden karşılıyor.

Bu alanda altın çağını yaşayan ülkemiz, hem güvenlik açısından olumlu etki oluşturuyor, hem de ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltıyor. Özellikle son 10 yıllık dönemde savunma sanayi ürünlerini geliştirme ve modernizasyon konusunda ciddi mesafe kaydedildi.
Bundan sonraki aşamada ise sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor. Sizler için her hafta bir milli projeyi ele alıyoruz. Bu hafta Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv.K.K.lığı) 'nın ihtiyacını teminen, 25 Ekim 2013 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş arasında imzalanan ANKA-S projesini inceleyeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı silahlı ANKA’da testlerin tamamlandığını, yerli mühimmatlarla hedeflerin tam isabet vurulduğunu açıkladı.