Ankara'da gündem maddesi olan Çocuk Koruma Evlerinin kapatılmasına ilişkin haberlere Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklı getirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi basın merkezi şu ifadelere yer verdi:

019 Temmuz ayında bazı basın kurumlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Çocuk Koruma Evleri”ni kapattığı ve 47 çocuğu sokağa attığı haberleri yer almıştı. Bu mesnetsiz haberlerin hiçbir araştırma yapılmadan, taraflara danışılıp bir cevap alınmadan yayınlanması, haberlerin kendisinin kadük olduğunu göstermekteydi. Bu haberlerin bazı sosyal medya hesaplarında köpürtülerek yayılması, “eski” ama vazgeçilemeyen çamur siyasetinin bir tezahürü olmuştu.

Tüm bunlar kamuoyunca bilindiği halde, konunun hassasiyetine binaen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, 6 Ağustos 2019 günü yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Oturumunda konuya açıklık getirmiş ve özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

“İlgili birim, 2006’dan beri 11 evde 46 çocuğa sürekli olarak bakıldığını, ancak 2012 yılından sonra belediyelere, yasada yapılan değişikliklerden dolayı kadınlara ve çocuklara sadece konuk evi açma yetkisi verdiğini, kendi içinde yaptığı araştırmada da bunların ailelerinin olduğunu söyleyerek bunları kapatmış.

Ankara'da ekmek fiyatına 1 ay sonra yeniden zam! Ankara'da ekmek fiyatına 1 ay sonra yeniden zam!

Kapatma kararından bilgim olunca bunu hemen durdurdum. Çocukları sokağa salmak için vicdansız olmak lazım. Böyle bir uygulamamız olmaz. Daha sonra bu bilgiyi aldım, Vali Bey’e götürdüm. “Şu anda o çocukların başına bir durum gelirse biz kanunsuz bakıyoruz. Tamam, kaç yıldır bir şekilde idare edilmiş, belki bir şey olmamış ama olmayacağı anlamını taşımaz. Biliyorsunuz bu tür yerlerde kalıp topluca ölen çocuklar var, başlarına başka işler gelen çocuklar var.

Bunu Çocuk Esirgeme Kurumu veya ilgili yerlerle konuşalım. Ben bu kararın uygulanmasını durdurdum.” Dedim ve durdurduk. 46 çocuğa bakan kişi sayımız 132 arkadaşlar. 11 evde 132 personel bakıyor. Oysa gerçekten biz bunlara bir konuk evi yaparsak 10 personelle herhalde daha iyi bakarız, geleceğe daha iyi hazırlarız.

Sorun budur. Çocukları sokağa gönderme gibi bir durumumuz da olmamıştır. Doğrusu da –grup başkan vekilleri ile de konuşabiliriz- konuk evi açmak suretiyle hepsine de bakmaya hazırız. Ancak bunların tamamının yasaya uygun bir şekilde yapılmasında fayda görüyorum.

Tabi basına farklı şekilde yansıtıldı: yetim çocukları sokağa bırakıyoruz gibi. Hiçbir belediye başkanı yetimleri sokağa bırakmaz.”

Tüm partilerin üyeleri önünde, şeffaflık ilkemiz gereği tamamı canlı yayınlanan ve on binlerce kişinin izlediği Belediye Meclisi’nde yapılan bu konuşmanın ardından konunun kapandığını düşünürken, son günlerde yine benzer kaynaklardan çıkma birçok haber, yorum ve paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Hukuktan ve insaftan mahrum bu haberleri çok da şaşkınlıkla karşılamıyoruz.

Nitekim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş hakkında seçim döneminde siyasi tarihin en kirli kampanyası yürütülmüş ve bu iftiralardan daha ağırları da dile getirilmişti.

Yine de, Ankara halkının 31 Mart’ta verdiği sert cevap gereken mesajın alınacağını, kirli kampanyaların tarihin kara sayfalarına gömüleceğini umuyorduk.

Çocuk evleri konusunda uygulamada yaşanılan sorunlar üzerine 2012 yılında Belediye Kanununda değişiklik yapılmış, belediyelerin çocuk koruma evleri açma yetki/görevleri kaldırılmış, belediyelerin bu amaçla çocuklar için sadece çocuk konukevi açabilecekleri şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Çocukların uzun süreli kalacakları bu tür sosyal kuruluşların faaliyetleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’ndan izin alınması, ayrıca buralarda uzun süre bakılacak çocuklar için de çocuk mahkemesinden korunma/tedbir kararları alınmış olması gerekmektedir. Belediye Kanununda (12.11.2012 gün ve 6360 sayılı Kanunla) yapılmış değişikliğe karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çocuk evlerinin, çocuk koruma evi adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü, dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2828 sayılı SHK’nın uygulanmadığı anlaşılmaktadır.

Sözü edilen uygulamanın mevzuata aykırı olduğu; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, denetim görevini ihmal ettiği görülen devlet kurumları yetkililerinin de sorumluluklarının olduğu açıktır.

Yapılan düzenleme ile Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nca bu konuda her çocuğun aile ortamında bakımının sağlanması hedeflenmiştir. Koruma ihtiyacı olan çocuklara hizmet sunumunda aile yanında bakım odaklı hizmetlere ağırlık ve öncelik verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda 2828 SHK hükümleri uyarınca, korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi sosyal hizmet kuruluşları yerine Bakanlığın denetim ve gözetiminde bir "Koruyucu Aile" tarafından de ev ortamında yerine getirilebilmektedir. Bu amaçla koruyucu aileye Bakanlık tarafından çocukların bakımı, eğitimi, yemek vb. giderleri için her ay düzenli şekilde ödemeler yapılmaktadır.

Koruyucu aile uygulamasının yerleşmesinin de etkisi ile 2017 yılından itibaren çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları tamamen kapatılmıştır.

Konunun ehemmiyeti nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Sayın Mansur Yavaş’ın talimatı ile “konukevi” düzenine geçilerek çocuklarımızın faydalı bir ortamdageleceklerinin sağlanması için girişimlerde bulunmuş, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin durumdan derhal haberdar edilerek uygulamanın yasaya uygun bir çözüme kavuşması için çalışma başlatmıştır.

Ailelerin yanında kalan çocuklarımıza yönelik Belediyemizce gıda, eşya, nakliye, taşıma personeli, teknik personeli desteği gibi kendi ayakları durmalarını sağlayacak sosyal yardım ve müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Konunun resmi muhatabı olan Bakanlıktan da gerekli desteğin sağlanması adına gerek Valilik kanalıyla ve gerek Başkanlığımız kanalıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Kanunsuzluğun, denetimsizliğin ve yetkisizliğin getirdiği bir trajedi karşısında Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çok nettir: Söz konusu uygulamada yasaya aykırılık söz konusudur ve hiçbir çocuk sokağa bırakılmadan yasal çözüme gidilmektedir. Hal böyle iken bazı kesimlerce konunun ısrarla köpürtülmesi, siyasi nemalanma ve vicdan istismarı girişimlerinde bulunulması, bu girişimlerin yine aynı basın kurumlarında rağbet görmesi çok manidardır. Bu konuda ısrarla açıklama yapan ve ilgili haber kaynaklarında yer bulma telaşı ile vicdana ve izana sığmayan şekilde hareket eden kamu görevlilerini anlamak mümkün değildir.

Devlet kurumları, popülist söylemlerle değil, kanunlarla yönetilmektedir. Eskiden görev almış ya da mevcutta görev yapan kişilerin bu durumu bilmemesi imkansızdır.

Nitekim “eski” zihniyetin ürünü olan bu açıklamaların yine sadece “eski” ve köhnemiş zihniyet tarafından hemen itibar gördüğünü gözlemliyoruz.

Gerçekleri bildiği halde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı mesnetsizce suçlayan ve durumdan vazife çıkarıp kirli siyasete hizmet eden çevreler, asıl zararı toplum vicdanına vermektedir. Bu konuda çocuklarımız ve çocuk evleri hakkında yaşanan önceki acı tecrübelerden hiç ders alınmamış olabilir.

Yaşanabilecek olan kriminal olaylar görmezlikten gelinebilir.

Bazı kesimlere emanet edilen bu tarz yerlerde, toplum vicdanında derin yaralar açmış, en hafif tabirle “iğrenç” olarak nitelendirilebilecek alçaklıklar meydana gelmiş olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, belediyemiz de hukuk çerçevesinde yönetilmektedir. Hiçbir yapının, hiçbir cemaatin, hiçbir ilişkinin hatırı yasalara tercih edilmeyecektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kanuna aykırı hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecek ve hukuk içinde kalınarak çocuklarımızın istikbale en güzel şekilde hazırlanması sağlanacaktır.

Şu bilinmelidir ki; ne çocuklarımızı sokağa bırakacağız, ne de hukuku çiğneyeceğiz.

Yasaların emrettiği gibi ‘Konukevi’ düzenine geçeceğiz ve çocuklarımızı sağlam yasal güvencelere kavuşturup başkaca hiçbir yapının tekeline bırakmayacağız.

Hem yetimin hakkını hem de milletin kaynaklarını koruyacağız. Sonuç olarak, çocuklarımızın üzerinden bir yandan siyasi kariyer planları yapanlar, bir yandan da hukuka aykırı bir konudan kendine pay çıkarmaya çalışanlar, daha önce de birçok kez tanık olunduğu gibi toplumun maşeri vicdanında kaybedecektir.