Ekmek israfının asıl sorumluları!

Fırıncılar, evlerde ve bakkallarda ekmek israfının az olduğunu belirterek “En büyük israfa süpermarketler ve kaçak fırınlar neden oluyor” tespitinde bulundu.

30 Aralık 2014 Salı 11:18
Ekmek israfının asıl sorumluları!
Ek­mek Sa­na­yi­i İş­ve­ren­ler Sen­di­ka­sı Ge­nel Sek­re­te­ri Ci­han Ko­li­var, ek­mek is­ra­fı­nın is­te­ni­len dü­zey­de azal­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Araş­tır­ma­la­rı­mı­zın so­nuç­la­rı şu­nu gös­te­ri­yor; ek­mek is­ra­fı­na sü­per­mar­ket­ler ve ka­çak fı­rın­lar ne­den olu­yor" de­di.

KOR­KUNÇ BİR İS­RAF

"Bü­yük ve zin­cir mar­ket­ler kor­kunç de­re­ce­de ek­mek is­ra­fı ya­pı­yor" di­yen Ko­li­var, bü­yük mar­ket­ler ve­ya mar­ket zin­cir­le­ri­nin sa­de­ce bi­ri­nin en az 3 fı­rın­dan ek­mek al­dı­ğı­nı söy­le­di. Ko­li­var, şöy­le de­vam et­ti: "Zin­cir mar­ket­le­re ruh­sat­sız fı­rın­lar da ek­mek ve­ri­yor. Ne ka­dar ver­di­ği bel­li de­ğil. Ka­la­nı­nı da ia­de alı­yor. Mar­ket­ler için ek­mek sa­tıl­mış sa­tıl­ma­mış önem­li de­ğil, gün için­de faz­la­sıy­la ek­mek alı­yor. So­nuç­ta ka­sa­dan ge­çen ek­me­ğin pa­ra­sı­nı ve­ri­yor. Böy­le­ce ek­mek is­raf olu­yor. Ek­mek is­ra­fı­nın yüz­de 30'unu sü­per­mar­ket­ler ya­pı­yor."

700 KA­ÇAK FI­RIN VAR

Ek­mek is­ra­fı­nın en bü­yük ne­den­le­rin­den bi­ri­si­nin de ka­çak fı­rın­lar ol­du­ğu­nu kay­de­den Ko­li­var, “İs­tan­bul'da top­lam­da 2 bin 800 ci­va­rı fı­rın bu­lu­nu­yor. Bun­la­rın 4'te bi­ri, ya­ni 700'ü ruh­sat­sı­z” di­ye ko­nuş­tu. Ko­li­var şun­la­rı söy­le­di: "Ka­çak fı­rın­lar is­te­di­ği ka­dar ek­mek üre­ti­yor. Fı­rın­lar bak­ka­la, mar­ke­te ek­me­ği gö­tü­rüp 'Sa­ta­bil­di­ği­ni sat, ka­la­nı alı­rım' di­yor, fi­ya­tı dü­şü­rü­yor. Çün­kü fı­rın ka­çak. O za­man ora­ya ek­mek ve­ren ruh­sat­lı fı­rı­nın ek­me­ği ke­nar­da ka­lır. O bak­kal ka­çak ol­ma­yan fı­rı­nın ek­me­ği­ni ge­ri ve­rir. Ve bü­tün ek­mek­ler el­de ka­la­rak is­raf olur."

EV HANIMLARI iSRAF ETMiYOR

Kolivar, ev­ler­de ek­mek is­ra­fı­nın faz­la ol­ma­dı­ğı­nı, alı­nan ek­mek­le­rin kal­ma­sı du­ru­mun­da ev ha­nım­la­rın­ca bir şe­kil­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Fı­rın­la­rın üret­tik­le­ri ek­mek­le­rin bak­kal­la­ra da sa­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ko­li­var, “Ön­ce­den bak­kal­lar­dan sa­tıl­ma­yan ek­mek­ler ia­de edi­le­mi­yor­du. Bu yüz­den bak­kal­lar sa­ta­ca­ğı ka­dar ek­me­ği sa­tın alı­yo­r” de­di.

vahdet

Son Güncelleme: 02.01.2015 21:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.