Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’nin tüm unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini belirtti. TCMB’nin 2023’ün ilk çeyreğine ilişkin “Finansal İstikrar Raporu” yayımlandı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, “Liralaşma Stratejimiz çerçevesinde 2022 başından itibaren attığımız tüm adımlar kalıcı fiyat istikrarını finansal istikrarla bir arada sağlayacak bir perspektifle oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, finansal sistemde Türk Lirası’nın payını kalıcı şekilde arttırmaya ve yurt içinde tüm yatırım ve ticaret işlemlerinin Türk Lirası etrafında şekillenmesini temin etmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır. Attığımız adımlar sonuçlarını vermeye başlamıştır” dedi.

FİNANSMANA ERİŞİM DESTEKLENDİ

Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “Bilançolarda yaşanan liralaşma ile reel sektör firmalarının yabancı para pozisyon dengesi iyileşirken, hanehalkının finansal varlık kompozisyonunda Türk Lirası’nın payı önemli ölçüde artmaktadır.

Bu sayede firmaların ve hanehalkının finansal dayanıklılık göstergeleri güçlü kalmaya devam etmektedir. Hayata geçirilen hedefli kredi politikaları ile kredi kompozisyonu hedeflenen yönde değişmiş ve net ihracatçı firmalar ile KOBİ’lerin toplam kredilerdeki payı artmıştır.

Bakanlık Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümü arttırdı Bakanlık Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşümü arttırdı

TL kredi faizlerinin para politikası faizlerine yakınsaması sağlanarak firmaların finansmana erişimi desteklenmiş ve firmaların finansman maliyeti kanalıyla parasal aktarımın etkinliği güçlendirilmiştir.”

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

TCMB’nin, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğinin altını çizen Şahap Kavcıoğlu, şunları kaydetti: “Politika faizi, hedefli kredi ve likidite politikaları ile üretim ve cari fazla kapasitesindeki gelişim süreci desteklenecektir.

Arz kapasitesini artıracak finansal koşullar ile cari denge kalıcı fiyat istikrarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulacaktır. Liralaşma adımları ve çeşitlendirilmiş rezerv yönetimi ile de finansal istikrarın Türk Lirası odaklı olarak tesis edilmesine katkı sağlamaya devam edilecektir.”