Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, seçimlerin demokrasiye yaraşır şekilde barışçıl ve güvenli bir ortamda tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkemizde başta ekonomi olmak üzere; sosyal, eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir dönemin başlamasını temenni ediyorum" dedi.

Artık Ekonomiye Odaklanma Zamanı

Ardıç, "Türkiye'nin 1 yıl içinde 2 kez sandık başına gittiğini" hatırlatarak, "Artık önümüzdeki 4 yıl Türkiye'nin gündeminde seçim yok. Bundan sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa ve reformlara odaklanılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yapısal Reformlar Bekleniyor

Ardıç, Ankara Sanayi Odası olarak yerel yönetimlerle iş birliğini daha da güçlendireceklerini ve "Başkentin sanayiinden sanayinin ve teknolojinin başkentine" hedeflerine ulaşmada destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ticaret Odası da Ekonomik Büyüme Bekliyor

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da şehirlerin gelişip kalkınmasında yerel yöneticilerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, "Bugünden itibaren önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu sürenin hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için çok iyi değerlendirilmesi şart" dedi.

Enflasyon ve Cari Açık Sorunları Çözülmeli

Baran, enflasyon, cari açık ve mesleki eğitim gibi Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden tüm sorunların çözülmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ankara'ya Yeni Adımlar Bekleniyor

Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarını tebrik ederek, Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, ulaşımın kolaylaşması, iklim değişikliğine karşı yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları beklediklerini söyledi.

İş Dünyası Sorumluluğunun Farkında

Baran, Ankara'nın her alanda gelişmesi için iş dünyası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.