Bu sorunun çözümü için hükümet tarafından 2022 yılında getirilen yüzde 25'lik kira zam sınırı, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla kalkıyor. Bu durum, kira fiyatlarında büyük bir artışa yol açabilir.

Kiracılar Endişeli, Ev Sahipleri Beklentide

Kiracılar, zam sınırının kalkmasının ardından kira fiyatlarında aşırı artışlar yaşanmasından endişe duyuyor. Kiracıların birçoğu, artan kira bedellerini karşılayamayacaklarını ve evden çıkmak zorunda kalabileceklerini ifade ediyor.

Öte yandan, ev sahipleri ise zam sınırının kalkmasını bekliyor. Ev sahipleri, kiraların enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini savunuyor.

Uzun Vadeli Çözümler Nerede?

Kira fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için çeşitli çözümler öneriliyor. Bu çözümler arasında, sosyal konut projelerinin artırılması, kiracıların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve kira stokunun artırılması yer alıyor.

Bu Konuda Yapılması Gerekenler:

  • Hükümetin kiracıları koruyacak politikalar geliştirmesi
  • Kiracıların haklarını bilmeleri ve yasal yollardan korunmaları
  • Ev sahiplerinin de kiracılarla uzlaşmaya gitmeleri ve aşırı zamlardan kaçınmaları
  • Uzun vadeli çözümler için konut politikalarının gözden geçirilmesi