Bakanlık olarak kentsel dönüşüm çalışmalarında yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket edildi.

Ankara'da okullar açılmadan servis ücretlerine zam geldi! Ankara'da okullar açılmadan servis ücretlerine zam geldi!

Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladı. 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı.

Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun yüzde 65’ine denk gelen 55 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlar da yaşıyor. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi.

Deprem tehdidi başta olmak üzere afet risklerine maruz konumda bulunan yerleşim alanları ve özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu da göz önünde bulundurulduğunda 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda hedef; kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut bırakmamak.