Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden asfalt paralarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son zamanlarda kamuoyunda asfalt paralarının kaldırılmasına yönelik siyasiler tarafından söylemlerde bulunulmakta ve vatandaşlarımızca konu ile ilgili olarak belediyemize birçok soru sorulmaktadır.

Bu nedenle, konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilip aydınlatılması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle; 2014 yılı sonundan itibaren Belediyemizce asfalt parası alınmamaktadır.

Ankara'da ölümlü kaza: Yayaya çarptı ve kaçtı! Ankara'da ölümlü kaza: Yayaya çarptı ve kaçtı!

Geçmişe yönelik asfalt paralarının Meclis kararıyla silineceği yönündeki söylemlerle ilgili olarak işin doğrusu şu şekildedir:

“12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı on dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesinin 27. fıkrasının ‘2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi uyarınca tarh edilmemiş asfalt paralarının Belediye Meclisi kararıyla alınmayabileceğine’ ilişkin hükmü uyarınca Belediye Meclisi’ne geçmişe yönelik asfalt paralarının alınmaması konusunda bir serbesti getirilmiştir.

Ancak, CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal davası sonucunda bu hüküm, Anayasa Mahkemesince 2013 yılında iptal edilmiş ve bu iptal kararı 18.9.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu iptal kararının yürürlüğe girmesini müteakip geçmişe yönelik asfalt paralarının alınmaması hususunda Belediye Meclisi’ne verilen yetki iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı nedeniyle, Belediyemizce, takibi yapılıp talep edilen asfalt paraları ise; Ocak 2015 tarihi öncesindeki asfalt çalışmaları yapılan ve tarh edilmiş (çıkartılıp hesaplanmış) asfalt paralarıdır.” Bugün itibariyle, Belediyemizce, halen yürürlükte bulunan 6360 sayılı Kanunla değiştirilen Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesinin Belediye Meclisi’ne verdiği yetkiye istinaden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı 12.01.2015 tarih ve 17 sayılı kararıyla Ocak 2015 tarihinden bugüne kadar yapılan yeni asfalt çalışmaları nedeniyle asfalt katılım parası asla alınmamaktadır.

Ayrıca haciz uygulaması da yapılamamaktadır.