çılışa, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir,  Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Vekili Namık Ata ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.
 
ASO Başkanı Özdebir yaptığı konuşmada, Dünya'nın hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, "Buna bağlı olarak ülkemizde buna ayak uydurmaya çalışmakta ve görüldüğü kadarıyla da etrafımızdaki ülkelerden çok daha başarılı olarak bunu sürdürmekteyiz" dedi.  Ancak, Avrupa'daki krizle birlikte dünyada üretimin yerinin değiştiğine dikkati çeken Özdebir, üretim odaklarının yerlerinin kaydığını ve buna bağlı olarak da yeni rakiplerin Türkiye'nin karşısına çıktığını ifade etti.
 
Özdebir, "Bugün işletmelerimiz daha önceki gibi Avrupa'da, Amerika'da üretilen ürünlerle değil Çin'de Hindistan'da, dünyanın başka köşelerinde üretilen ürünlerle rekabet etmek mecburiyetindeler" şeklinde konuştu. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının Çin ve Hindistan'da olduğunu bildiren Özdebir, yapılan çalışmaların önümüzdeki 30 yıl içerisinde Çin ve Hindistan'ın Almanya ve Amerika'yı geçeceğini dile getirdi.
 
Rekabetin çok daha karmaşık ilişkileri beraberinde getirdiğini söyleyen Özdebir, üretimin artık dünyada sorun olmaktan çıktığını ifade etti. Özdebir, "Bugün dünyanın herhangi bir yerinden yeni çıkan bir ürünü çok kısa bir süre içerisinde iç pazarımızda görmekteyiz. Bilişimin bu kadar gelişmesi sayesinde rekabet de arttı ve tüketici lehine gelişmekte. Bu rekabet içerisinde bizim ülke olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için tüketicinin ihtiyaçlarını daha iyi ve ucuza karşılayabilecek yenilikçilik ihtiva eden ürünler üretebilmemiz lazım" diye konuştu.
 
İnsan kaynağının niteliğini değişin dünya koşullarına uyumlu hale getirilmesini gerektiğini vurgulayan Özdebir, bunun için de insanların beceri sahibi olması gerektiğini söyledi. Sadece bilgi sahibi olmanın yetmediğini anlatan Özdebir, bunun yanında o bilginin ürüne dönüştürebilecek beceriye sahip olunması gerektiğini dile getirdi.
 
Özdebir, "Önümüzdeki dönemde yüksek becerili insanlar daha kolay iş bulabilecekler. Yüksek beceri ve yüksek maaş birlikte olacak. Eğer biz iş gücümüzün niteliğini artırır, onun beceri seviyesini yükseltirsek bu işletmelerimizin verimliliğini artırdığı gibi aynı zamanda çalışanlarımızın da ücretlerini artıracaktır" şeklinde konuştu. Bu anlamda mutlaka yapılan son düzenlemelerle beraber mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi gerektiğini bildiren Özdebir, herkesin beceri sahibi olması gerektiğini dile getirdi.