Mobil abone sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 65,8 milyona, 3G abone sayısı da 34,9 milyona ulaştı.

Mobil abone sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 65,8 milyona, 3G abone sayısı da 34,9 milyona ulaştı. 


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2012 yılının ilk çeyreğine ilişkin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporunu açıkladı. 

Buna göre, 2012 yılı birinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil işletmecileri yaklaşık 5,68 milyar lira net satış geliri elde etti. Aynı dönemde diğer işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 1,44 milyar lira oldu. 

Yılın ilk üç ayında Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 760 milyon lira olurken, diğer işletmeciler tarafından 2012 yılı ilk çeyrekte yaklaşık 213 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Diğer işletmecilerin 2012 ilk çeyrekte yatırım/gelir oranı yüzde 15 oldu. 

Toplam mobil trafik miktarı 39,1 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,4 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık yüzde 1,5 oranında, sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 0,7 oranında arttı. Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 82,7) mobilden mobile giden trafik oluşturdu. 

Ocak-Mart döneminde 14,83 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 19,85 seviyelerine düştü. Bununla birlikte; Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldı. 

Yılın ilk üç aylık döneminde sabitten arama gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,5, bir önceki döneme göre yüzde 8,9 oranında düşerek, brüt 1 milyar 217 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 182 (Hastane Randevu), sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya oldu. 

Birinci çeyrek sonu itibarıyla genişbant internet abone sayısı 16,6 milyonu geçti. Türkiye internet aboneliğinde ilk üç ayında, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 18,2 artış gerçekleşti. Fiber, kablo ve özellikle mobil internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayılarındaki genel artış eğilimi de devam etti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise hızlanarak yüzde 81,2 oldu. 

-Mobil Pazar- 

Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 88 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 65,8 milyon mobil abone bulunuyor. 3G abone sayısı 34,9 milyona ulaştı. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. 

3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler için 8 milyon 941 bin 987'ye yükseldi. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 13.822 TByte olarak gerçekleşti. 

Bu yılın ilk üç aylık dönemi itibarıyla abone sayısına göre Turkcell'in yüzde 52,50, Vodafone'un yüzde 27,83, Avea'nın ise yüzde 19,67'lik paya sahip olduğu görüldü. 

Abonelerinin yüzde 44,2'sini faturalı abonelerin oluşturduğu Avea'nın en fazla faturalı aboneye sahip operatör olduğu görülürken, Avea'yı yüzde 34,8 ile Turkcell ve yüzde 33,7 ile Vodafone takip etti.